Home » Tour nước ngoài

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – SAN FRANCISCO

LOS ANGELES- SOVANG-YOSEMITE-SAN FRANCISCO (SFO-3) 03 Ngày 02 Đêm

LOS ANGELES – LAS VEGAS (G-1) 04 Ngày 03 Đêm

LOS ANGELES – 17 MILE DRIVE – SAN FRANCISCO (SFO-B) 03 Ngày 02 Đêm

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO (SFO-A) 03 Ngày 02 Đêm

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO (S-1) 04 Ngày 03 Đêm

NEW YORK – NIAGARA FALLS – BOSTON (618) 03 Ngày 02 Đêm

NEW YORK – NIAGARA FALLS – TORONTO (150) 03 Ngày 02 Đêm

KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SÔI ĐỘNG NHẤT THẾ GIỚI NEW YORK: 133 (NY1) 01 Ngày