Lịch khởi hành

Tour nước ngoài

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER (03/11/2019)

03/11/2019

TP.HCM 47,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 47,900,000 VNĐ

7 NGÀY 6 ĐÊM
TOÀN CẢNH ĐÔNG TÂY CANADA: TORONTO – VANCOUVER (24/10/2019)

24/10/2019

TP.HCM 77,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 77,900,000 VNĐ

9 NGÀY 8 ĐÊM
BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO (24/10/2019)

24/10/2019

TP.HCM 61,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 61,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[KM] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS – GRAND CAYON – SAN DIEGO (26/01/2020)

26/01/2020

TP.HCM 54,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 54,900,000 VNĐ

8 NGÀY 7 ĐÊM
[TẾT ÂM LỊCH] LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – USS MIDWAY – LAS VEGAS – GRAND CAYON (22/01/2020)

22/01/2020

TP.HCM 69,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 69,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
[TẾT ÂM LỊCH] BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (22/01/2020)

22/01/2020

TP.HCM 58,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 58,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[GIÁNG SINH – TẾT DƯƠNG LỊCH] LIÊN TUYÊN ĐÔNG TÂY: NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO (25/12/2019)

25/12/2019

TP.HCM 68,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 68,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (25/12/2019)

25/12/2019

TP.HCM 57,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 57,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[GIÁNG SINH] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS (20/12/2019)

20/12/2019

TP.HCM 38,900,000 VNĐ 7 NGÀY 6 ĐÊM
LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – USS MIDWAY – LAS VEGAS – GRAND CAYON (27/11/2019)

27/11/2019

TP.HCM 65,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 65,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VAGAS (23/11/2019)

23/11/2019

TP.HCM 37,900,000 VNĐ 7 NGÀY 6 ĐÊM
[BLACK FRIDAY] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VAGAS – THĂM THÂN NHÂN (23/11/2019)

23/11/2019

TP.HCM 28,500,000 VNĐ 3 NGÀY
BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (13/11/2019)

13/11/2019

TP.HCM 56,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 56,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[KM] (TẶNG TOUR SAN DIEGO) LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY: NEW YORK – PHIADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS (23/10/2019)

23/10/2019

TP.HCM 65,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 65,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (23/10/2019)

23/10/2019

TP.HCM 54,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 54,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS – THĂM THÂN NHÂN (22/10/2019)

22/10/2019

TP.HCM 37,900,000 VNĐ 7 NGÀY 6 ĐÊM

TOUR DU LỊCH MỸ

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
[KM] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS – GRAND CAYON – SAN DIEGO (26/01/2020)

26/01/2020

TP.HCM 54,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 54,900,000 VNĐ

8 NGÀY 7 ĐÊM
[TẾT ÂM LỊCH] LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – USS MIDWAY – LAS VEGAS – GRAND CAYON (22/01/2020)

22/01/2020

TP.HCM 69,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 69,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
[TẾT ÂM LỊCH] BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (22/01/2020)

22/01/2020

TP.HCM 58,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 58,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[GIÁNG SINH – TẾT DƯƠNG LỊCH] LIÊN TUYÊN ĐÔNG TÂY: NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO (25/12/2019)

25/12/2019

TP.HCM 68,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 68,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (25/12/2019)

25/12/2019

TP.HCM 57,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 57,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[GIÁNG SINH] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS (20/12/2019)

20/12/2019

TP.HCM 38,900,000 VNĐ 7 NGÀY 6 ĐÊM
LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – USS MIDWAY – LAS VEGAS – GRAND CAYON (27/11/2019)

27/11/2019

TP.HCM 65,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 65,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VAGAS (23/11/2019)

23/11/2019

TP.HCM 37,900,000 VNĐ 7 NGÀY 6 ĐÊM
[BLACK FRIDAY] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VAGAS – THĂM THÂN NHÂN (23/11/2019)

23/11/2019

TP.HCM 28,500,000 VNĐ 3 NGÀY
BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (13/11/2019)

13/11/2019

TP.HCM 56,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 56,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[KM] (TẶNG TOUR SAN DIEGO) LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY: NEW YORK – PHIADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS (23/10/2019)

23/10/2019

TP.HCM 65,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 65,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (23/10/2019)

23/10/2019

TP.HCM 54,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 54,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS – THĂM THÂN NHÂN (22/10/2019)

22/10/2019

TP.HCM 37,900,000 VNĐ 7 NGÀY 6 ĐÊM
Khám phá nước Mỹ mùa Noel: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C –  LOS ANGELES – LAS VEGAS  SAN JOSE – SAN FRANCISCO

20/12/2018

Ngày khác : 06/02/2019

TP.HCM 74,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 74,900,000 VNĐ

11 Ngày 10 Đêm
KHÁM PHÁ ĐÔNG TÂY HOA KỲ 2019: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS

27/07/2019

Ngày khác : 08/08/2019 18/09/2019 16/10/2019 23/10/2019 13/11/2019 25/12/2019

TP.HCM 63,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 63,900,000 VNĐ

10 Ngày 09 Đêm Download Tour
TOUR MỸ BỜ TÂY SIÊU KHUYẾN MÃI HÀNG KHÔNG 5*: LOS ANGELES – LAS VEGAS

27/08/2019

Ngày khác : 17/09/2019 22/10/2019 23/11/2019

TP.HCM 37,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 37,900,000 VNĐ

7 Ngày 6 Đêm
TOUR MỸ BỜ ĐÔNG CAO CẤP HÀNG KHÔNG 5 SAO: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C

27/07/2019

Ngày khác : 08/08/2019 18/09/2019 16/10/2019 23/10/2019 13/11/2019 25/12/2019

TP.HCM 56,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 56,900,000 VNĐ

06 Ngày 05 Đêm Download Tour
TOUR MỸ BỜ TÂY CAO CẤP HÀNG KHÔNG 5*: LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS

30/07/2019

Ngày khác : 11/08/2019 21/09/2019 19/10/2019 26/10/2019 16/11/2019 28/12/2019

TP.HCM 51,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 51,500,000 VNĐ

07 Ngày 06 Đêm Download Tour

TOUR DU LỊCH CANADA

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER (03/11/2019)

03/11/2019

TP.HCM 47,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 47,900,000 VNĐ

7 NGÀY 6 ĐÊM
TOÀN CẢNH ĐÔNG TÂY CANADA: TORONTO – VANCOUVER (24/10/2019)

24/10/2019

TP.HCM 77,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 77,900,000 VNĐ

9 NGÀY 8 ĐÊM
BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO (24/10/2019)

24/10/2019

TP.HCM 61,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 61,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA FALL – NGÀN ĐẢO

12/07/2019

Ngày khác : 15/09/2019 24/10/2019

TP.HCM 59,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 59,900,000 VNĐ

6 Ngày 05 Đêm
TOÀN CẢNH ĐÔNG – TÂY CANADA: TORONTO –NIAGARA FALL – NGÀN ĐẢO – VANCOUVER – VICTORIA

15/09/2019

Ngày khác : 24/10/2019

TP.HCM 77,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 77,500,000 VNĐ

09 Ngày 08 Đêm
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA

15/07/2009

Ngày khác : 18/09/2019 27/10/2019

TP.HCM 52,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 52,500,000 VNĐ

5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Mỹ tự chọn

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
LOS ANGELES- SOVANG-YOSEMITE-SAN FRANCISCO (SFO-3) 03 Ngày 02 Đêm

Thứ Tư, Bảy

TP.HCM 6,700,000 VNĐ

HÀ NỘI 6,700,000 VNĐ

03 Ngày 02 Đêm
LOS ANGELES – LAS VEGAS (G-1) 04 Ngày 03 Đêm

Hằng Ngày

TP.HCM 6,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 6,900,000 VNĐ

04 Ngày 03 Đêm
LOS ANGELES – 17 MILE DRIVE – SAN FRANCISCO (SFO-B) 03 Ngày 02 Đêm

Hằng Ngày

TP.HCM 6,300,000 VNĐ

HÀ NỘI 6,300,000 VNĐ

03 Ngày 02 Đêm
LOS ANGELES – SAN FRANCISCO (SFO-A) 03 Ngày 02 Đêm

Hằng Ngày

TP.HCM 5,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 5,900,000 VNĐ

03 Ngày 02 Đêm
LOS ANGELES – SAN FRANCISCO (S-1) 04 Ngày 03 Đêm

Hàng Ngày

TP.HCM 9,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 9,500,000 VNĐ

04 Ngày 03 Đêm
NEW YORK – NIAGARA FALLS – BOSTON (618) 03 Ngày 02 Đêm

Thứ Ba, Bảy

TP.HCM 7,800,000 VNĐ

HÀ NỘI 7,800,000 VNĐ

03 Ngày 02 Đêm
NEW YORK – NIAGARA FALLS – TORONTO (150) 03 Ngày 02 Đêm

Thứ Hai, Tư, Sáu

TP.HCM 7,300,000 VNĐ

HÀ NỘI 7,300,000 VNĐ

03 Ngày - 02 Đêm
KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SÔI ĐỘNG NHẤT THẾ GIỚI NEW YORK: 133 (NY1) 01 Ngày

Hàng Ngày

TP.HCM 1,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 1,900,000 VNĐ

01 Ngày
KHÁM PHÁ QUẦN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI HAWAII (HGH-6A-GG) 06 Ngày 05 Đêm (4 sao)

Hàng Ngày

TP.HCM 22,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 22,900,000 VNĐ

06 Ngày 05 Đêm
KHÁM PHÁ QUẦN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI HAWAII (HGH-6ADD) 06 Ngày 05 Đêm (3 sao)

Hàng Ngày

TP.HCM 17,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 17,900,000 VNĐ

06 Ngày 05 Đêm
Khám phá thiên đường du lịch Hawaii (HGH-4A-GG) 04 Ngày 03 Đêm (4 sao)

Hàng Ngày

TP.HCM 11,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 11,900,000 VNĐ

04 Ngày 03 Đêm
Khám phá thiên đường du lịch Hawaii (HGH-4A-DD) 04 Ngày 03 Đêm (3 sao)

Hàng Ngày

TP.HCM 8,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 8,900,000 VNĐ

04 Ngày 03 Đêm
NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – NIAGARA FALL- BOSTON (EC6D201) 06 Ngày 05 Đêm

Thứ Ba, Tư, Sáu, Bảy

TP.HCM 15,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 15,500,000 VNĐ

06 Ngày 05 Đêm
CHƯƠNG TRÌNH DU THUYỀN BAZA MEXICO (TQTC-3INSP) 04 Ngày 03 Đêm

Thứ Sáu hàng tuần

TP.HCM 13,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 13,500,000 VNĐ

04 Ngày 03 Đêm
Du Thuyền: Mexican Riviera – Carnival Splendor Mexico (TQTC-7SPLE) 07 Ngày 06 Đêm

Chủ Nhật hàng tuần

TP.HCM 16,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 16,900,000 VNĐ

07 Ngày 06 Đêm
LOS ANGELES – SAN DIEGO – SEA WORLD LAS VEGAS  – HOOVERDAM – GRAND CANYON – DISNEYLAND – SAN FRANCISCO (SG-4) 10 Ngày 09 Đêm

Hàng Ngày

TP.HCM 25,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 25,900,000 VNĐ

10 Ngày - 09 Đêm
HOUSTON – NEW ORLEANS (EW5NOS) 05 Ngày 04 Đêm

Thứ Sáu hàng tuần

TP.HCM 13,700,000 VNĐ

HÀ NỘI 13,700,000 VNĐ

05 Ngày 04 Đêm
NEW YORK – CORNING GLASS – BOSTON – NIAGARAFALL – TORONTO – MONTREAL – OTTAWA (ECAN6D145) 06 Ngày 05 Đêm

Thứ Hai, Sáu

TP.HCM 15,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 15,900,000 VNĐ

06 Ngày 05 Đêm
New York – Philadelphia – Washington D.C – Niagara Fall (EC5D – BUF/202) 05 Ngày 04 Đêm

Thứ: Ba, Tư, Sáu, Bảy

TP.HCM 12,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 12,500,000 VNĐ

05 Ngày 04 Đêm
Du Thuyền Tham Quan Đảo Catalina – Thành Phố Ensenada, Mexico (TQTC-4INSP) 05 Ngày 04 Đêm

Thứ 2 hàng tuần

TP.HCM 14,300,000 VNĐ

HÀ NỘI 14,300,000 VNĐ

05 Ngày 04 Đêm
New York – Shopping tour: Woodbury Premium Outlet (603, WC1) 1 Ngày

Hàng Ngày

TP.HCM 2,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 250,000 VNĐ

01 Ngày
New York – Chicago (517) 05 Ngày – 04 Đêm

Hàng Tuần

TP.HCM 10,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 10,900,000 VNĐ

05 Ngày 04 Đêm
New York – Virginia – Tennessee (147) 04 Ngày – 03 Đêm

Thứ Hai, Thứ Năm

TP.HCM 7,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 7,500,000 VNĐ

04 Ngày - 03 Đêm
Los Angeles – San Diego – Seaworld (SW/SD) 01 ngày

Hằng ngày

TP.HCM 4,250,000 VNĐ

HÀ NỘI 4,250,000 VNĐ

01 Ngày
Los Angeles – Phim trường Universal Studio (US)

Hằng ngày

TP.HCM 4,250,000 VNĐ

HÀ NỘI 4,250,000 VNĐ

01 Ngày
Los Angeles – Disneyland 1 ngày (DL/DA)

Hằng ngày

TP.HCM 4,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 4,500,000 VNĐ

01 Ngày
Los Angeles city tour 1 ngày (CT)

Hằng ngày

TP.HCM 3,500,000 VNĐ

HÀ NỘI 3,500,000 VNĐ

01 Ngày

Tour Âu & Úc

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU: PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC

Liên hệ

TP.HCM 54,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 54,900,000 VNĐ

9 Ngày
TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU (3 NƯỚC): PHÁP – BỈ – HÀ LAN

Liên Hệ

TP.HCM 49,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 49,900,000 VNĐ

8 Ngày
TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU: PHÁP – THỤY SĨ – Ý

Liên Hệ

TP.HCM VNĐ

HÀ NỘI 77,500,000 VNĐ

11 Ngày - 10 Đêm
TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ CHÂU ÚC

Liên hệ

TP.HCM VNĐ

HÀ NỘI 61,900,000 VNĐ

07 Ngày - 06 Đêm
PHÁP – LUXEMBOURG – ĐỨC – HÀ LAN – BỈ

TP.HCM VNĐ
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC ( LỄ HỘI HOA KEUKENHOF )

Liên Hệ

TP.HCM VNĐ

HÀ NỘI 70,900,000 VNĐ

10 Ngày - 09 Đêm

Tour Cuba & Caribe

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
DU LỊCH NEWYORK – WASHINGTON DC – LAHABANA – VINALES

Liên Hệ

TP.HCM 101,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 101,900,000 VNĐ

11 Ngày - 10 đêm
TOUR DU LỊCH ĐẶC SẮC MỸ & CUBA

Liên Hệ

TP.HCM VNĐ

HÀ NỘI 119,000,000 VNĐ

11 Ngày 10 Đêm
TOUR DU LỊCH ĐẶC SẮC TOÀN CẢNH CUBA

Liên Hệ

TP.HCM VNĐ

HÀ NỘI 89,900,000 VNĐ

9 Ngày 8 Đêm
TOUR DU LỊCH ĐẶC SẮC MỸ & CUBA PREMIUM

Liên Hệ

TP.HCM VNĐ

HÀ NỘI 147,000,000 VNĐ

15 Ngày 14 Đêm

Tour cao cấp khác

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA FALL – NGÀN ĐẢO

12/07/2019

Ngày khác : 15/09/2019 24/10/2019

TP.HCM 59,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 59,900,000 VNĐ

6 Ngày 05 Đêm
TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC SEOUL – NAMI – EVERLAND

Liên Hệ

TP.HCM 12,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 12,900,000 VNĐ

5 Ngày - 04 Đêm
NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO TOKYO – YAMANASHI – YOKOHAMA

Liên Hệ

TP.HCM 21,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 21,900,000 VNĐ

04 Ngày
TOUR DU LỊCH DUBAI – ABU DHABI

Liên Hệ

TP.HCM 22,990,000 VNĐ

HÀ NỘI 22,990,000 VNĐ

5 Ngày 4 đêm
NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO NAGOYA – TOKYO

Liên Hệ

TP.HCM 35,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 35,900,000 VNĐ

6 Ngày
TOUR NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO – KOBE – KYOTO – OSAKA

Liên Hệ

TP.HCM 39,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 39,900,000 VNĐ

6 Ngày

Tour Mỹ lễ tết

Tên Tour Khởi hành Giá Tour Thời gian Download
[KM] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS – GRAND CAYON – SAN DIEGO (26/01/2020)

26/01/2020

TP.HCM 54,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 54,900,000 VNĐ

8 NGÀY 7 ĐÊM
[TẾT ÂM LỊCH] LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – USS MIDWAY – LAS VEGAS – GRAND CAYON (22/01/2020)

22/01/2020

TP.HCM 69,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 69,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
[TẾT ÂM LỊCH] BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (22/01/2020)

22/01/2020

TP.HCM 58,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 58,900,000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM
[GIÁNG SINH – TẾT DƯƠNG LỊCH] LIÊN TUYÊN ĐÔNG TÂY: NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO (25/12/2019)

25/12/2019

TP.HCM 68,900,000 VNĐ

HÀ NỘI 68,900,000 VNĐ

10 NGÀY 9 ĐÊM
[GIÁNG SINH] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS (20/12/2019)

20/12/2019

TP.HCM 38,900,000 VNĐ 7 NGÀY 6 ĐÊM
[BLACK FRIDAY] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VAGAS – THĂM THÂN NHÂN (23/11/2019)

23/11/2019

TP.HCM 28,500,000 VNĐ 3 NGÀY