Home » Tour nước ngoài

BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER (03/11/2019)

TOÀN CẢNH ĐÔNG TÂY CANADA: TORONTO – VANCOUVER (24/10/2019)

BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO (24/10/2019)

[KM] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS – GRAND CAYON – SAN DIEGO (26/01/2020)

[TẾT ÂM LỊCH] BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (22/01/2020)

BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C (25/12/2019)

[GIÁNG SINH] BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES – LAS VEGAS (20/12/2019)